Cena specjalna Windows Server 2016
Windows 2016 Server
Strona główna Cennik komercyjny Microsoft Windows Server Cennik Microsoft Windows Server dla podmiotów publicznych Cennik Microsoft Windows Server dla edukacji Kontakt

Kontakt Microsoft Windows 2016 Server

Integrity Partners

Integrity Partners Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: +48 22 7241727
fax: +48 22 7345280
kontakt@windows2016server.pl

Kontakt z ekspertem licencjonowania Windows Server: +48 510 161 130
| Integrity Partners Sp. z o.o | ul. Chłodna 51 | 00-867 Warszawa | KRS 0000347184 |
| Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| kapitał zakładowy 125 000,00 zł | REGON 142173791 | NIP: 5272620067 |


Copyrights © Integrity Partners 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Dystrybutor Microsoft